Virtuálna prehliadka

Recepcia & Zákaznícka zóna

Kancelária SIGMA 30,75 m2

Kancelária ALFA 28,19 m2

Kancelária BETA 17,25 m2

Kancelária DELTA 20,67 m2
Zasadačka

Showroom OMEGA 26,49 m2

Jedáleň & Oddychová zóna

Kancelária GAMA 20,12 m2